Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /data/solar-elektron.cz/www_data/www/yes.php:1) in /data/solar-elektron.cz/www_data/www/yes.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /data/solar-elektron.cz/www_data/www/yes.php:1) in /data/solar-elektron.cz/www_data/www/yes.php on line 7
SolarElektron Czech s.r.o
   

  Výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012

Výkup elektrické energie může být buď na základě přímého výkupu, kdy veškerou vyrobenou energii dodáte do sítě distributora elektrické energie (ČEZ, PRE, E-on) nebo využijete tzv. Zelený bonus a energii, kterou vyrobíte, vám distributor proplatí a vy si přitom energii můžete sami spotřebovat nebo jí dokonce prodat někomu jinému.

  • 1 . Zelený bonus - je to výkupní cena, kterou dostaneme za každou vyrobenou kWh bez ohledu na to, zda jsme z celkového množství vyrobené energie něco spotřebovali či nikoliv. Tato varianta je výhodná pro rodinné domy, ale také firmy, které si instalací solární elektrárny chtějí nejen vydělat, ale i snížit náklady na elektrickou energii.
  • 2. Vše do sítě - v této variantě prodáváme veškerou vyrobenou elektrickou energii rovnou do sítě a nemůžeme ji tedy použít pro vlastní potřebu. Tato varianta je vhodná pro solární parky, kde není potřeba využívat vyrobenou elektrickou energii pro svoje potřeby.


Výkupní ceny pro rok 2012 jsou stanoveny Cenovým rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu (ERÚ)
č.7/2011 ze dne 23.11.2011.

Výkupní ceny elektřiny z OZE v povinném výkupu jsou stanoveny jako minimální dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Zelené bonusy jsou stanoveny jako pevné ceny. Ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty. K uvedeným cenám je připočítávána daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. V rámci jedné výrobny elektřiny nelze kombinovat režim výkupních cen a režim zelených bonusů.

 

 

Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření:
Datum uvedení do provozu Výkupní ceny celkem Zelené bonusy
Kč/MWh Kč/MWh
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 6160 5080
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 7650 6570
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 kW do 100 kW včetně a uvedeným do provozu od 1.ledna 2011 do 31.prosince 2011 6020 4940
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 100 kW a uvedený do provozu od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 5610 4530
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedený do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 12750 11670
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 kW a uvedený do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 12650 11570
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedený do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 13690 12610
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 kW a uvedený do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 13590 12510
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 14590 13510
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 14960 13880
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 7130 6050

 


 
TOPlist


Slunce je všem dostupný, ekologický zdroj energie, který je tu pro nás všechny zcela zdarma. Naše společnost se zabývá montáží a servisem fotovoltaických elektráren, které Vám pomohou využít tuto jedinečnou příležitost, jenž nám Slunce nabízí. Důležité je také to, že tato energie je mezi investory čím dál populárnější, protože fotovoltaické systémy patří k nejperspektivnějším a nejšetrnějším technologiím výroby energie.

V solární technice přichází veškerá využitelná energie ze Slunce. Množství sluneční energie, která každoročně dopadne na povrch Země je 5000 krát větší, než veškerá potřeba světové energie, proto se vyplácí podle možností hledat, jak vyřešit alespoň část našich energetických problémů s použitím této nadměrné nabídky.

Slunce je centrální hvězdou v našem planetárním systému. Bez Slunce by nebyl na zemi možný život. Slunce má průměr 1 392 000km, teplota jeho povrchu se pohybuje mezi 5700K až 6000K. Zdrojem energie Slunce je jádrová syntéza, kdy se vodík přeměňuje na hélium. Každou vteřinu se 4000 tun hmoty Slunce přemění na energii, která se vyzáří do okolního vesmíru, přičemž na Zemi dopadne přibližně 45 miliardtin celkové vyzářené energie Slunce. Spektrálně složené sluneční záření se pohybuje od rentgenové oblasti až po rádiové vlny.

Sluneční energie dopadá na Zemi ve značně zředěné formě. Na hranici zemské atmosféry je to 1350W na čtvereční metr = tzv. sluneční konstanta. Při průniku zemskou atmosférou se část této energie odrazí a pohltí, takže na povrch Země dopadne maximálně 1000W na čtvereční metr ve formě přímého a difúzního záření. Difúzní složka vzniká rozptylem přímého světla na oblacích a nečistotách v ovzduší a odrazem od terénu, difúzní složka slunečního záření mimo jiné způsobuje, že se nebe zdá modré.

Mimo malé energetické hustoty se sluneční záření vyznačuje též značnou časovou a oblastní nerovnoměrností. V letním půlroce dopadne na zem přibližně 75% z celoročního globálního záření, navíc jsou velké rozdíly v závislosti na geografické poloze, dokonce i v rámci samotné České republiky jsou určité rozdíly mezi jednotlivými regiony. Průměrný počet hodin solárního svitu (bez oblačnosti) se v ČR pohybuje v rozmezí 1400h/rok až 1700h/rok. Nejmenší počet hodin má severo-západ území, směrem na jiho-východ počet hodin narůstá. Lokality se od sebe běžně liší v průměru o +-10%, v oblastech se silně znečištěnou atmosférou nebo v oblastech s vysokým výskytem inverzí je nutné počítat s poklesem globálního záření o 5-10%. Pro oblasti s nadmořskou výškou od 700 do 2000 m.n.m. je možné počítat s 5% nárůstem globálního záření. Na Zemi dopadne za rok v našich podmínkách průměrně 950kWh - 1100kWh energie.

Sluneční energii lze použít pro účely výroby tepla (fototermika) nebo pro výrobu elektrické energie (fotovoltaika). U tepelných solárních soustav pak pro ohřev teplé užitkové vody (dále jen TUV), přitápění objektů a ohřevu bazénové vody. Vyrábět elektřinu lze pro účely vlastní spotřeby v místech, kde není rozvodná síť, nebo ji za účelem zisku prodávat distributorům elektrické energie.

Solární panely

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaika

Solární elektrárny

Fotovoltaické panely

Solární ohřev vody

Solární kolektory

Solární systémy

Olomouc, Prostějov, Šumperk, Jeseník, Svitavy

Fotovoltaické systémy