Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /data/solar-elektron.cz/www_data/www/yes.php:1) in /data/solar-elektron.cz/www_data/www/yes.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /data/solar-elektron.cz/www_data/www/yes.php:1) in /data/solar-elektron.cz/www_data/www/yes.php on line 7
SolarElektron Czech s.r.o
   

 Jak postupovat při stavbě fotovoltaické elektrárny

1.Kontaktujte nás
Pro co nejpřesnější odhad a optimální postup nás kontaktujte e-mailem či telefonem. Odborně vám poradíme a pomůžeme vybrat řešení, které pro váš projekt bude nejvýhodnější a ekonomicky nejefektivnější.

Dohodneme se na vyřízení potřebných povolení a žádostí. Doporučujeme vám nechat tuto starost na nás. Ke zřízení fotovoltaické elektrárny je třeba mít:

 • Souhlas energetické společnosti s připojením do distribuční sítě. Energetické společnosti jsou povinné vás připojit, mohou však mít nějaké podmínky – například obnovu rozvodní skříně atp. Po zplnomocnění žádost vyplníme a odešleme za vás nebo se toho můžete chopit sami. Žádost o připojení k ČEZu – vyžaduje i Dotazník výrobny nebo žádost o připojení k EONu. Žádosti jsou zdarma.

 • Územní souhlas stavebního úřadu, pod který spadá místo instalace. Tento souhlas nepotřebujete v případě, že systém bude na střeše. Opět můžeme vyřídit za vás. I žádost o územní souhlas je bezplatná.


2.Podpis smlouvy o dílo
Po dohodnutí potřebných náležitostí bude uzavřena smlouva o dílo mezi vámi a naší společností. Smlouva stanoví termín začátku instalace, termín jejího zprovoznění, vymezí záruční podmínky a odpovědnost obou smluvních stran. Smlouva o dílo zahrnuje také specifikaci způsobu a časového rozvrhu plateb za zařízení.


3.Realizace projektu
Po podpisu smlouvy a vyřízení potřebných žádostí a povolení následuje samotná instalace. Tu provádí naše společnost samostatně nebo ve spolupráci s vámi – vše se odvíjí od obsahu smlouvy o dílo.


4.Revize zařízení
Po instalaci fotovoltaického systému je třeba provést elektrikářskou revizi zařízení, kterou provede naše společnost.


5.Rejstřík trestů
Pro další krok je třeba získat výpis z rejstříku trestů a připravit ověřenou kopii živnostenského listu (pokud jej vlastníte). Doklady budou odeslány na Energetický regulační úřad (ERÚ).


6.Žádost o licenci
Pro prodej elektrické energie musíte vlastnit licenci. Tu uděluje ERÚ. Je třeba vyplnit žádost (opět můžeme zařídit) a zaslat na ERÚ společně s těmito dokumenty:

 • Žádost o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby

 • Formulář Kontaktní údaje

 • Žádost o zprostředkování přidělení IČ nebo úředně ověřený doklad o firmě a IČ (nesmí být starší 3 měsíců – vydá živnostenský úřad nebo ČSÚ)

 • Žádost o přidělení IČ z ČSÚ

 • Formulář Seznam jednotlivých provozoven pro skupinu 11 – výroba elektřiny

 • Příloha k žádosti o udělení licence na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie – tabulka rozpis nákladů

 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti na daních, soc. zabezpečení, clech, zdravotním pojištění a pokutách a poplatcích vůči ČR nebo územním samosprávným celkům, do výkonu 1 MWp je prohlášení volné formy, např. takto.

 • Kopie z katastrální mapy ve vhodném měřítku se zakreslením umístění provozovny – fotovoltaické elektrárny

 • Majetkový vztah k výrobně elektřiny (technologie, stavební část a nezbytná pomocná zařízení), v případě nájemní smlouvy, souhlas vlastníka s provozováním zařízení, postačí též faktura s dokladem o zaplacení

 • Kolaudační rozhodnutí nebo povolení k předčasnému užívání stavby ke zkušebnímu provozu v případě stavebního řízení, nebo i udělení územního souhlasu

 • Revizní zpráva elektrického zařízení

 • Správní poplatek ve výši 1.000,-Kč do výkonu 1MW(kolek)

 • Plná moc oprávněné osoby pokud není žadatelem

 • Výpis z rejstříku trestů žadatele ne starší 6 měsíců, originál nebo ověřená kopie

Veškeré výše uvedené náležitosti můžeme vyřídit za vás.


7.Smlouva s distribuční společností
Ve finální fázi uzavřete smlouvu s distribuční elektrárenskou společností na dodávku energie (smlouva je zdarma, podepsaná se navrátí do 30 dnů).


8.Fakturace
Nyní už jen pravidelně posíláte faktury za vyrobenou energii vaší elektrárenské společnosti. 
TOPlist


Slunce je všem dostupný, ekologický zdroj energie, který je tu pro nás všechny zcela zdarma. Naše společnost se zabývá montáží a servisem fotovoltaických elektráren, které Vám pomohou využít tuto jedinečnou příležitost, jenž nám Slunce nabízí. Důležité je také to, že tato energie je mezi investory čím dál populárnější, protože fotovoltaické systémy patří k nejperspektivnějším a nejšetrnějším technologiím výroby energie.

V solární technice přichází veškerá využitelná energie ze Slunce. Množství sluneční energie, která každoročně dopadne na povrch Země je 5000 krát větší, než veškerá potřeba světové energie, proto se vyplácí podle možností hledat, jak vyřešit alespoň část našich energetických problémů s použitím této nadměrné nabídky.

Slunce je centrální hvězdou v našem planetárním systému. Bez Slunce by nebyl na zemi možný život. Slunce má průměr 1 392 000km, teplota jeho povrchu se pohybuje mezi 5700K až 6000K. Zdrojem energie Slunce je jádrová syntéza, kdy se vodík přeměňuje na hélium. Každou vteřinu se 4000 tun hmoty Slunce přemění na energii, která se vyzáří do okolního vesmíru, přičemž na Zemi dopadne přibližně 45 miliardtin celkové vyzářené energie Slunce. Spektrálně složené sluneční záření se pohybuje od rentgenové oblasti až po rádiové vlny.

Sluneční energie dopadá na Zemi ve značně zředěné formě. Na hranici zemské atmosféry je to 1350W na čtvereční metr = tzv. sluneční konstanta. Při průniku zemskou atmosférou se část této energie odrazí a pohltí, takže na povrch Země dopadne maximálně 1000W na čtvereční metr ve formě přímého a difúzního záření. Difúzní složka vzniká rozptylem přímého světla na oblacích a nečistotách v ovzduší a odrazem od terénu, difúzní složka slunečního záření mimo jiné způsobuje, že se nebe zdá modré.

Mimo malé energetické hustoty se sluneční záření vyznačuje též značnou časovou a oblastní nerovnoměrností. V letním půlroce dopadne na zem přibližně 75% z celoročního globálního záření, navíc jsou velké rozdíly v závislosti na geografické poloze, dokonce i v rámci samotné České republiky jsou určité rozdíly mezi jednotlivými regiony. Průměrný počet hodin solárního svitu (bez oblačnosti) se v ČR pohybuje v rozmezí 1400h/rok až 1700h/rok. Nejmenší počet hodin má severo-západ území, směrem na jiho-východ počet hodin narůstá. Lokality se od sebe běžně liší v průměru o +-10%, v oblastech se silně znečištěnou atmosférou nebo v oblastech s vysokým výskytem inverzí je nutné počítat s poklesem globálního záření o 5-10%. Pro oblasti s nadmořskou výškou od 700 do 2000 m.n.m. je možné počítat s 5% nárůstem globálního záření. Na Zemi dopadne za rok v našich podmínkách průměrně 950kWh - 1100kWh energie.

Sluneční energii lze použít pro účely výroby tepla (fototermika) nebo pro výrobu elektrické energie (fotovoltaika). U tepelných solárních soustav pak pro ohřev teplé užitkové vody (dále jen TUV), přitápění objektů a ohřevu bazénové vody. Vyrábět elektřinu lze pro účely vlastní spotřeby v místech, kde není rozvodná síť, nebo ji za účelem zisku prodávat distributorům elektrické energie.

Solární panely

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaika

Solární elektrárny

Fotovoltaické panely

Solární ohřev vody

Solární kolektory

Solární systémy

Olomouc, Prostějov, Šumperk, Jeseník, Svitavy

Fotovoltaické systémy