Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /data/solar-elektron.cz/www_data/www/yes.php:1) in /data/solar-elektron.cz/www_data/www/yes.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /data/solar-elektron.cz/www_data/www/yes.php:1) in /data/solar-elektron.cz/www_data/www/yes.php on line 7
SolarElektron Czech s.r.o
   

 Co je fotovoltaika?
Fotovoltaický jev byl objeven již v roce 1839, první fotovoltaický článek byl vyroben až o 44 let později a měl pouze 1% účinnost oproti dnešním 16%. Během fotovoltaického jevu dopadá sluneční záření na povrch fotovoltaického článku, při tom dochází k emitaci elektronů. Vzniká stejnosměrný elektrický proud, který může být použitý k dobíjení akumulátorů nebo napájení elektrospotřebičů. Stejnosměrný proud může být, pomocí střídačů, přeměněn na proud střídavý, který lze spotřebovávat nebo dodávat do veřejné distribuční sítě.


Princip fotovoltaiky
Fotovoltaika je přeměna sluneční energie v energii elektrickou pomocí fotovoltaických článků. Hlavní složkou je křemík jako pevná krystalická látka. Křemík absorbuje část slunečního záření a přemění ho na elektrickou energii. Tyto články jsou propojeny ve fotovoltaické moduly.
V této době jsou fotovoltaické články na takové úrovni, že není problém získat dostatek energie pro provozovatele a nevyužitou energii dodávat do veřejné distribuční sítě. Tento způsob je velmi efektivní, šetří naše životní prostředí a při správné volbě velikosti pokryje potřebnou spotřebu a navíc vydělává.


Nedílnou součástí fotovoltaické elektrárny jsou
solární moduly
konstrukce - na které jsou upevněny fotovoltaické články 

kabeláž - k propojení panelů a distribuci el. energie do strídače/ů

střídače - díky kterým je stejnosměrný proud přeměněn na střídavý – ten je pak možné využívat v domácnosti nebo veřejné distribuční síti.


Jak využít energii
Získanou elektrickou energii lze využít několika způsoby, z nichž se každý hodí pro specifické situace:

Ostrovní systém – není připojen na veřejnou distribuční síť:
Toto řešení je vhodné v místech, které nelze napojit na veřejnou distribuční síť nebo kde by k tomu bylo třeba vynaložit vysoké náklady. Energie vyrobená solárními panely je svedena kabely do solárních nebo trakčních akumulátorů. Z nich je pak možné napájet spotřebiče fungující na 24V. V případě potřeby se k akumulátorům napojí sofistikované měniče napětí a napájet běžné spotřebiče na 230V.
Ostrovní systém je vhodný na obytné automobily, chaty a chalupy.

Připojení na síť samostatnou přípojkou - Jak název napovídá, jedná se o zřízení samostatné přípojky solární elektrárny do distribuční sítě. Samostatnou přípojku je zpravidla nutné zřídit u větších elektráren, které jsou vybudovány pouze za účelem zisku, a kde nedochází ke spotřebování vyrobené energie v místě její výroby. Rentabilitu samostatně stojících elektráren zaručuje garantovaná výkupní cena.
Připojení na samostatnou přípojku potřebuje většina elektráren stojících na „zelené louce“. Důvod je jednoduchý – většina luk a ostatních neobydlených pozemků není napojena na veřejnou distribuční síť, jak jistě sami víte.


Připojení do sítě při využití zeleného bonusu
Tento systém umožňuje spotřebovávat vyrobenou energii, v případě jejího nedostatku čerpat z veřejné distribuční sítě, a naopak její dodávání do sítě – v případě že jí vyrábíte víc, než spotřebujete.

Kde postavit elektrárnu
Nejjednodušším řešením je instalace na střechu. Odpadá starost se stavebním povolením a využije se plocha, která, mimo ochrany před klimatickými vlivy, není efektivně využita. Vybraná střecha však musí splňovat určité parametry – sklon, orientaci a vhodné rozměry. Kombinace těchto ukazatelů má zásadní vliv na efektivitu elektrárny.

 

 


 
TOPlist


Slunce je všem dostupný, ekologický zdroj energie, který je tu pro nás všechny zcela zdarma. Naše společnost se zabývá montáží a servisem fotovoltaických elektráren, které Vám pomohou využít tuto jedinečnou příležitost, jenž nám Slunce nabízí. Důležité je také to, že tato energie je mezi investory čím dál populárnější, protože fotovoltaické systémy patří k nejperspektivnějším a nejšetrnějším technologiím výroby energie.

V solární technice přichází veškerá využitelná energie ze Slunce. Množství sluneční energie, která každoročně dopadne na povrch Země je 5000 krát větší, než veškerá potřeba světové energie, proto se vyplácí podle možností hledat, jak vyřešit alespoň část našich energetických problémů s použitím této nadměrné nabídky.

Slunce je centrální hvězdou v našem planetárním systému. Bez Slunce by nebyl na zemi možný život. Slunce má průměr 1 392 000km, teplota jeho povrchu se pohybuje mezi 5700K až 6000K. Zdrojem energie Slunce je jádrová syntéza, kdy se vodík přeměňuje na hélium. Každou vteřinu se 4000 tun hmoty Slunce přemění na energii, která se vyzáří do okolního vesmíru, přičemž na Zemi dopadne přibližně 45 miliardtin celkové vyzářené energie Slunce. Spektrálně složené sluneční záření se pohybuje od rentgenové oblasti až po rádiové vlny.

Sluneční energie dopadá na Zemi ve značně zředěné formě. Na hranici zemské atmosféry je to 1350W na čtvereční metr = tzv. sluneční konstanta. Při průniku zemskou atmosférou se část této energie odrazí a pohltí, takže na povrch Země dopadne maximálně 1000W na čtvereční metr ve formě přímého a difúzního záření. Difúzní složka vzniká rozptylem přímého světla na oblacích a nečistotách v ovzduší a odrazem od terénu, difúzní složka slunečního záření mimo jiné způsobuje, že se nebe zdá modré.

Mimo malé energetické hustoty se sluneční záření vyznačuje též značnou časovou a oblastní nerovnoměrností. V letním půlroce dopadne na zem přibližně 75% z celoročního globálního záření, navíc jsou velké rozdíly v závislosti na geografické poloze, dokonce i v rámci samotné České republiky jsou určité rozdíly mezi jednotlivými regiony. Průměrný počet hodin solárního svitu (bez oblačnosti) se v ČR pohybuje v rozmezí 1400h/rok až 1700h/rok. Nejmenší počet hodin má severo-západ území, směrem na jiho-východ počet hodin narůstá. Lokality se od sebe běžně liší v průměru o +-10%, v oblastech se silně znečištěnou atmosférou nebo v oblastech s vysokým výskytem inverzí je nutné počítat s poklesem globálního záření o 5-10%. Pro oblasti s nadmořskou výškou od 700 do 2000 m.n.m. je možné počítat s 5% nárůstem globálního záření. Na Zemi dopadne za rok v našich podmínkách průměrně 950kWh - 1100kWh energie.

Sluneční energii lze použít pro účely výroby tepla (fototermika) nebo pro výrobu elektrické energie (fotovoltaika). U tepelných solárních soustav pak pro ohřev teplé užitkové vody (dále jen TUV), přitápění objektů a ohřevu bazénové vody. Vyrábět elektřinu lze pro účely vlastní spotřeby v místech, kde není rozvodná síť, nebo ji za účelem zisku prodávat distributorům elektrické energie.

Solární panely

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaika

Solární elektrárny

Fotovoltaické panely

Solární ohřev vody

Solární kolektory

Solární systémy

Olomouc, Prostějov, Šumperk, Jeseník, Svitavy

Fotovoltaické systémy